Zpět

Proces EIA

Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí

Proces EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z preventivních nástrojů ochrany životního prostředí snižující potenciální negativní vlivy připravovaných záměrů a investic. Jde o systematické zkoumání možných dopadů záměrů na životní prostředí a veřejné zdraví dříve, než se započne s jejich vlastní realizací.

ZEVO Opatovice, jako významný záměr z oblasti energetiky, přirozeně procesu EIA podléhá.

Naše společnost předložila v polovině prázdnin 2023 nově dopracovanou dokumentaci Ministerstvu životního prostředí, kde jsou vypořádány a zohledněny všechny jeho požadavky a připomínky. V dopracované dokumentaci jsou zároveň vypořádány a zohledněny všechny požadavky a připomínky jednotlivých subjektů.

Kompletní dokumentace je k dispozici na odkaze v informačním systému EIA.

Dne 17. ledna 2024 vydalo Ministerstvo životního prostředí závazné souhlasné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. Podrobné informace a znění naleznete na odkaze v informačním systému EIA .

x