Energie z odpadu

Odpady představují významnou zátěž životního prostředí. Na udržitelném řešení problému nakládání s odpadem závisí budoucnost kvality našeho života.

Jaké jsou hlavní
výhody
technologie ZEVO?

V ZEVO dojde k redukci objemu odpadu o 90 %. Odpad se přemění na teplo a elektrickou energii, která se vrátí lidem zpět.

Emisní limity pro ZEVO jsou přísnější, než limity pro konvenční uhelné zdroje. Náhrada uhlí za odpad pomůže ke zlepšení kvality ovzduší.

ZEVO pomůže městům a obcím vyřešit otázky nakládání s odpady dle platné legislativy. Zároveň se tím zajistí stabilita zásobování dálkovým teplem.

Ze škváry vzniklé spalováním odpadu v ZEVO budou vytříděny kovy. Škváru samotnou je dále možné bezpečně využít ve stavebnictví.

x