Zpět

Vize a budoucnost EOP

Vize a budoucnost EOP

Hlavním cílem společnosti Elektrárny Opatovice, a. s. je zachování výroby a dodávek tepla a elektrické energie při dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050 s dílčím cílem ukončení spalování uhlí do roku 2030.


Jedná se o postupnou modernizaci zdroje v podobě změny palivové základy na zemní plyn, ZEVO a biomasu. Vlastní modernizace bude rozdělena do několika samostatných etap tak, aby nebyla ovlivněna výroba a dodávky tepla a elektrické energie. V rámci krátkodobého horizontu je uvažováno s náhradou uhelných bloku K1 a K4 za plynové zdroje s předpokládanou realizací v letech 2025 – 2026 a následnou náhradou dalších uhelných bloků plynovými zdroji a zařízením ZEVO s předpokládanou realizací v letech 2027 – 2030.  Po roce 2030 je počítáno s ukončením spalování uhlí, provozem plynových zdrojů, zařízení ZEVO, Biobloku a instalací nových bezemisních technologií (solární elektrárna + tepelná čerpadla, biomasa)

x