Zpět

ZEVO v elektrárně Opatovice

Řešení energetického využití zbytkového komunálního odpadu nejen
pro Pardubický a Královéhradecký kraj.

Proč ZEVO
v opatovické elektrárně?

Z hlediska dopravy je poloha společnosti Elektrárny Opatovice, a.s. velmi výhodná, stojí napůl cesty mezi krajskými městy. Areál je strategicky napojen na stávající dálniční a železniční síť, která je dobře dostupná pro blízké regiony, kde ZEVO kapacity chybí nebo je vzdálenost do již existujících zařízení příliš velká.

Stavět ZEVO má smysl pouze tam, kde je možné tepelnou a elektrickou energii vyrobenou z odpadu dále využít. Takovým místem je právě elektrárna v Opatovicích. Existující a provozované sítě umožní napojení a distribuci vyrobeného tepla a elektřiny ze ZEVO zpět do soustavy nebo v podobě tepla přímo k lidem do jejich domovů.

EOP zásobuje teplem přes 63.000 domácností, nemocnice, školy, sportoviště a další instituce a podniky v Hradci Králové, Pardubicích, Chrudimi a jejich okolí.

Obrázek: Rozvody distribuce tepla EOP

illustration-04

Základní údaje

150 000 tun je plánovaná roční kapacita ZEVO. Řešení odpadové problematiky pro města a obce našeho regionu.

V roce 2028-2029 je plánované uvedení ZEVO v areálu EOP do provozu.

ZEVO Opatovice pokryje přibližně 15% ročních dodávek tepla vyráběných v EOP.

Moderní a ekologické zařízení ZEVO je plánováno umístit ZDE MAPKA.

Co přinese
ZEVO Opatovice?ZEVO Opatovice sníží o 150 000 t ročně množství zbytkového komunálního odpadu,
které by skončilo na skládce.ZEVO Opatovice sníží o 150 000 t ročně množství hnědého uhlí, které by muselo být vytěženo a spáleno. Tím výrazně sníží emise a přispěje tak k lepší kvalitě ovzduší.Racionálním využitím odpadu jako energetické suroviny umožní držet rozumnou cenu
dodávaného tepla a vyráběné elektrické energie.

Bilance odpadů
pro
ZEVO Opatovice

Roční bilance komunálního odpadu za rok 2019 Královéhradecký kraj Pardubický kraj
Komunální odpad CELKEM 309 207 t 304 869 t
Z toho vhodný pro ZEVO – Objemný odpad 25 348 t 25 046 t
Z toho vhodný pro ZEVO – Směsný komunální odpad 146 288 t 127 553 t

Zdroj: Informační systém odpadového hospodářství (ISOH)

Výhodná poloha mezi dvěma krajskými městy a velmi dobrá dopravní dostupnost je ideální z důvodu dostatečného množství odpadů, které je možné v ZEVO energeticky využít.

Jak bude vypadat
ZEVO OPATOVICE?

Refuel s.r.o.

meetplace s.r.o.

x